No module Published on Offcanvas position
Advocats de dret de família a Badalona

Dret de família i de persona

Som advocats experimentats en dret de família

  • Elaboració d'acords prenupcials, capitulacions matrimonials.
  • Dissolució del règim econòmic matrimonial.
  • Tramitació i assessorament integral en procediments de separacions, divorcis, en cas de mutu acord com a contenciós, així com la redacció de convenis.
  • Extinció de la parella de fet.
  • Reclamació de pensions d'aliments.
  • Modificació del règim de visites.
  • Procediments d'incapacitacions, tuteles, assignació i nomenament de tutor, així com inventari del patrimoni de l'incapacitat.
  • Execució de sentències.
  • Separació i dissolució del règim matrimonial.
Advocats a Badalona per a dret de família i de persona