No module Published on Offcanvas position
Assessoria laboral a Badalona

Assessoria laboral

Assessors laborals professionals per a empreses

  • Assessorament laboral per a empreses.
  • Elaboració de contractes de treballs adequats, tenint en compte les màximes bonificacions i avantatges respecte a la cotització a la Seguretat Social. Control dels venciments dels contractes laborals i pròrrogues.
  • Confecció de nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat Social, càlcul d'indemnitzacions i liquidacions.
  • Altes i baixes de treballadors.
  • Declaracions mensuals, trimestrals o anuals (retencions i ingressos a compte de l'IRPF).
  • Representació davant Inspeccions de treball.
  • Estudis de prejubilació.
Assessors laborals a Badalona