No module Published on Offcanvas position
Advocats de dret laboral a Badalona

Dret laboral

Ens ocupem dels tràmits de contractació, liquidacions...

 • Contractació.
 • Condicions de treball.
 • Modificació substancial de les condicions de treball.
 • Suspensió del contracte de treball.
 • Extincions contractuals.
 • Negociació col·lectiva.
 • Actes de conciliació.
 • Demandes per acomiadaments (individuals i col·lectius, improcedents, disciplinaris, objectius, nuls i reclamacions de quantitat).
 • Càlcul de liquidació i de les quantitats a cobrar per FOGASA.
 • Reclamació d'incapacitats i d'invalidesa.
 • Tramitacions de prestacions i subsidis socials.
Advocats a Badalona de dret laboral