No module Published on Offcanvas position
Advocats de dret concursal a Badalona

Procediments concursals

Professionals especialistes en procediments concursals

Davant d'una situació d'insolvència en una societat, la nostra legislació imposa als administradors de les empreses l'obligació de sol·licitar concurs de creditors.

En cas d'incomplir aquesta obligació, o el retard en instar-la, pot comportar responsabilitats pels administradors a la secció de qualificació del concurs.

El procediment concursal atorga un marc legal de protecció a través del qual es poden obtenir acords de reestructuració del passiu, mitjançant laprovació dun conveni concursal, o en cas dinviabilitat de lempresa, la seva liquidació de forma ordenada.

Així mateix, hi ha la possibilitat de reconduir la vida econòmica d'una persona física (autònoma o no) davant d'una situació d'insolvència actual o imminent a través de la Llei de 2a oportunitat.

Els avantatges més significatius que proporciona el concurs de creditors per al deutor insolvent són:

Abogados en Badalona en derecho concursal
 
  • Els creditors s'integren en el mateix paquet, es paralitzen les demandes i execucions.
  • Se suspèn la meritació d'interessos excepte en algun cas (hipotecari fins al límit de la garantia real).
  • Hi ha la possibilitat de quitament i espera del 50% i fins a 5 anys.
  • El concurs precisa d'un conveni.