No module Published on Offcanvas position
Assessoria fiscal i comptable a Badalona

Assessoria fiscal - comptable

Assessors fiscals i comptables a Badalona

  • Planificació fiscal empresarial, plans de viabilitat, anàlisi de balanços i de les situacions financeres de la societat.
  • Assessorament a societats mercantils, autònoms, comunitats de béns.
  • Impostos de societats, IVA, IRPF.
  • Declaracions informatives.
  • Declaracions de renda.
  • Entitats en règim d'atribució de rendes.
  • Comptabilitat d'acord amb el Nou Pla General Comptable.
  • Atenció a requeriments i/o recursos procedents de l'Administració.
  • Reestructuracions empresarials.
  • Assessorament i elaboració dels comptes anuals.
Assessoria fiscal i comptable a Badalona