No module Published on Offcanvas position
Advocats de dret d'herències a Badalona

Dret successori

Bufet d'advocats a Badalona especialitzats en dret successori

  • Assessorament i redacció de testaments.
  • Declaracions d'hereus.
  • Quaderns particionals.
  • Procediment judicial de declaració d'hereus i repartiment de l'herència.
  • Acceptacions d'herència i càlculs de l'impost de successions - donacions.
  • Planificació fiscal.
Advocats a Badalona per a dret de successions o herències